تور کارخانه

به منظور شناخت راه حل ها و سازمان خود. بیشتر ، شما می توانید به کارخانه ما بیایید تا آن را تعیین کنید.

ما معمولاً می خواهیم از سراسر جهان میهمانان را از شرکت های خود استقبال کنیم.

product warehouse
product warehouse1
Metal parts processing workshop

کارگاه پردازش قطعات فلزی

Comprehensive multifunctional painting equipment

تجهیزات جامع نقاشی چند منظوره

Injection and blow molding workshop

کارگاه قالب گیری تزریقی و ضربه ای

Large rotomolding equipment

تجهیزات بزرگ چرخشی

product warehouse-3
product warehouse-4

انبار محصولات